• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej

  * - pola wymagane, dane muszą być zgodne z podanymi w czasie rejestracji
  ** - tylko w przypadku zawieszenia działalności
  *** - proszę wpisać adres na który ma być wysłana decyzja. Jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania, to proszę pozostawić puste pole.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach na podstawie zgłoszenia prześle decyzję o utracie statusu bezrobotnego na wskazany adres podany w czasie rejestracji. Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji danych.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6447

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl