• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Tłumacz języka migowego

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

  Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Żorach przy ul. Osińska 48

  Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem /w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Żorach/ proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

  Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach
  ul. Osińska 48, 44-240 Żory
  e-mail:
  faks : +48 32-43-42-790 wew. 264;
  tel. +48 34-43-42-014

  W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

  • Pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego.
  • Pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo-migowego.
  • Dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie „tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)”.

   

  Na podstawie art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r. poz. 1243) usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Tłumacz języka migowego [ 1 ]
  ikona PDF Tłumacz języka migowego - WNIOSEK 12-12-12 21:35 263.47KB pobierz
  Utworzono: 2012-11-17 08:34 | Redagował: Wojciech Śniegoń 2018-04-13 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3798

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl