• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Kontakt

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach - budynek urzędu, wejście.Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

  ul. Osińska 48,
  44-240 Żory

  NIP: 651-15-03-403
  REGON: 276712057

  Telefon: 32 434 20 14
  Telefon: 32 434 27 90
  Telefon: 32 434 20 04
  Telefon: 32 434 72 77
  Fax: 32 434 72 77  wew. 264
  e-mail:

  Godziny pracy Urzędu:

   

  • Godziny urzędowania - 07:00 - 15:00
  • Przyjmowanie stron 07:30 - 14:30
  • Rejestracja czynna w poniedziałki, środy i piątki 07:30 - 14:30 we wtorki i czwartki 07:30 - 12:00
  • W ramach skarg i wniosków Dyrektor lub Zastepca Dyrektora przyjmują strony codziennie w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do 16:00 w pok. 17 I piętro


  Korespondencja z Urzędem

  Uprzejmie informujemy, że PUP Żory udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
  "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

  W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
  Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Wojciech Śniegoń 2020-01-10 11:54
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48926

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl