• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Archiwum przetargów

  Postępowania prowadzone przez PUP Żory

  Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
  Szkolenia osób bezrobotnych w ramach projektu pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Żory I, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2015-05-27 2015-06-08
  Szkolenie dla osób bezrobotnych pt.: „ABC przedsiębiorczości” – dla 12 osób bezrobotnych, w dwóch grupach po 6 osób”. 2015-03-25 2015-04-02
  Szkolenie dla osób bezrobotnych pt.: „ABC przedsiębiorczości” – dla 12 osób bezrobotnych, w dwóch grupach po 6 osób”. 2015-03-12 2015-03-20
  Przedmiotem zamówienia są szkolenia osób bezrobotnych współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu .„Człowiek - czyn - sukces”- Poddziałanie 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-04-14 2014-04-22
  Przedmiotem zamówienia są szkolenia osób bezrobotnych współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu .„Człowiek - czyn - sukces”- Poddziałanie 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-03-26 2014-04-03
  Utworzono: 2012-12-13 19:58
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7582

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl