• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Archiwum przetargów

  Zamówienie publiczne

  Temat Zawartość
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 2008-07-25
  Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o wszczęciu ...
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Nr zamówienia: OR-2501-14/EFS/WŚ/08
  Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Usługi szkolenia specjalistycznego - 80421000-1 Nazwa szkolenia: „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” - dla 8 osób
  Nr CPV: 80421000-1
  SIWZ: SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu
  SIWZ
  Zapytania i odpowiedzi:
  Zebrania i terminy:
  Protesty do specyfikacji:
  Rozstrzygnięcia protestów:
  Modyfikacje specyfikacji:
  Osoba do kontaktu:

  Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

  Temat Zawartość
  Informacje o wyborze oferty: W dniu 08.08.2008 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
  Informacje o wyborze oferty
  Protesty:
  Rozstrzygnięcia protestów:
  Ogłoszenie o podpisaniu umowy:
  Utworzono: 2012-12-12 11:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 42340

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl