• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Archiwum przetargów

  Zamówienie publiczne

  Temat Zawartość
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 2008-07-24
  Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o wszczęciu ...
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Nr zamówienia: OR-2501-13/EFS/WŚ/08
  Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Usługi szkolenia zawodowego - 80423000-5 Nazwa szkolenia: „Kasjer handlowy – obsługa kas fiskalnych, podstawy obsługi komputera, zasady realizacji GHP/GMP (minimum sanitarne), książeczka dla celów sanitarno – epidemiologicznych” - dla 10 osób
  Nr CPV: 80423000-5
  SIWZ: SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu
  SIWZ
  Zapytania i odpowiedzi:
  Zebrania i terminy:
  Protesty do specyfikacji:
  Rozstrzygnięcia protestów:
  Modyfikacje specyfikacji:
  Osoba do kontaktu: Wojciech Śniegoń

  Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

  Temat Zawartość
  Informacje o wyborze oferty: W dniu 06.08.2008 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
  Informacje o wyborze oferty
  Protesty:
  Rozstrzygnięcia protestów:
  Ogłoszenie o podpisaniu umowy:
  Utworzono: 2012-12-12 11:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 42333

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl