• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Archiwum przetargów

  Zamówienie publiczne

  Temat Zawartość
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 2008-04-21
  Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania...
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Nr zamówienia: OR-2501-4/EFS/WŚ/08
  Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach, w ramach projektu „Człowiek – czyn – sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6. 1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Usługi szkolenia specjalistycznego - 80421000-1 „Wizażystka – stylistka – manikiurzystka - pedikiurzystka – zdobienie płytki paznokciowej, tipsy” - dla 6 osób.
  Nr CPV: 80421000-1
  SIWZ: Treść SIWZ wraz z załącznikami
  SIWZ
  Zapytania i odpowiedzi:
  Zebrania i terminy:
  Protesty do specyfikacji:
  Rozstrzygnięcia protestów:
  Modyfikacje specyfikacji: 28.04.2008 r. - dokonano modyfikacji SIWZ
  Modyfikacje specyfikacji
  Osoba do kontaktu: Wojciech Śniegoń

  Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

  Temat Zawartość
  Informacje o wyborze oferty: W dniu 30.04.2008 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
  Informacje o wyborze oferty
  Protesty:
  Rozstrzygnięcia protestów:
  Ogłoszenie o podpisaniu umowy:
  Utworzono: 2012-12-12 11:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 42327

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl