• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Termin naboru: do 10 czerwca 2021 r.

   

  Aktualne informacje oraz dokumetny do probrania:

  https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje

   

  Sposób złożenia wniosku:

  • elektroniczne – poprzez platformę: praca.gov.pl (wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
   
   
   
   
  • w formie papierowej – do skrzynki podawczej (znajdującej się przed wejściem do urzędu)

   

  W przypadku składania w formie papierowej należy złożyć:

  -        wniosek o udzielenie dofinansowania

  -        załącznik nr 1 do wniosku – formularz informacji publicznej

  -        załącznik nr 2 do wniosku – kalkulator

  -        2 podpisane egzemplarze umowy o wypłatę dofinansowania

   

  Osoba do kontaktu:
  - Grażyna Bartecka - tel. 32 4342790 wew. 258

   

  Utworzono: 2020-04-19 10:29 | Redagował: Grażyna Bartecka 2021-02-01 08:36
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2234

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl