• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  formy wsparcia

  Uprzejmie informujemy, że w związku z tzw. Tarczą antykryzysową urząd pracy realizuje następujące formy wsparcia:

  1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/pozyczki.html NABÓR ZAKOŃCZONY

  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/samozatrudnieni.html  NABÓR ZAKOŃCZONY

  3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz naleznych od tych wynagrodzeń skłądek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/mikro_mali_sredni.html NABÓR ZAKOŃCZONY

  4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz naleznych od tych wynagrodzeń skłądek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/organizacje_pozarzadowe.html NABÓR ZAKOŃCZONY

  5. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda) - więcej na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/pozyczka_dla_organizacji.html NABÓR ZAKOŃCZONY

  6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2) - więcej na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/wynagrodzenia_dla_koscielnej_osoby_prawnej.html NABÓR ZAKOŃCZONY

  7. Dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż - więcej na stronie: http://www.w.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/Nabor_wnioskow_na_dotacje_dla_mikro_i_malych_przedsiebiorcow_okreslonych_branz.html

  8. Dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne - więcej na stronie: http://www.w.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/Nabor_wnioskow_dla_prowadzacych_sklepiki_szkolne.html
   
  Informacje dla przedsiębiorców/organizacji, które zawarły umowy dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników:


  Utworzono: 2020-04-17 12:05 | Redagował: Grażyna Bartecka 2021-07-22 11:06
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11112

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl