• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

  Znaleziono 812 wiadomości.

  (2021-08-09)

  „Nowa praca z KSSE”

  Projekt „Nowa praca z KSSE” jest realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  (2021-08-02)

  Praca sezonowa z EURES

  Każdego roku prawie 1 mln obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia.
  (2021-07-20)

  Moja własna działalność gospodarcza IV

  Moja własna działalność gospodarcza IV - Przedłużenie naboru i rozszerzenie projektu o dodatkowy obszar zamieszkania
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2023404

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl