• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

  Dokumenty niezbędne do ponownej rejestracji:

  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
  • Dokumenty dotyczące zmian zaistniałych pomiędzy rejestracjami:
   • świadectwo pracy,
   • umowa o dzieło,
   • umowa zlecenie,
   • decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, jeżeli ktoś takową prowadził,
   • zaświadczenie z ZUS-u o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli była prowadzona działalność,
   • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
   • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na płatnym urlopie macierzyńskim.

  Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia oryginałów wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.
  Rejestracja jest czynna od godz. 7:30 do 14:30.
  Przerwa od 11:00 do 11:15

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Patrycja Mazurek specjalista ds. rejestracji 32 4342004 w.269
  Utworzono: 2012-08-02 09:20 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2018-12-14 10:37
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4132

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl