• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do pobrania

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dla Bezrobotnych [ 6 ]
  ikona DOC karta-rozmowy-doradczej.doc 20-08-13 09:29 192.5KB pobierz
  ikona DOC karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego.doc 20-08-13 09:28 259KB pobierz
  ikona DOC formularz-rekrutacyjny.doc 20-08-13 09:28 332KB pobierz
  ikona DOC formularz-diagnozy-potrzeb-szkoleniowych.doc 20-08-13 09:27 194.5KB pobierz
  ikona DOC deklaracja-uczestnictwa.doc 20-08-13 09:26 182KB pobierz
  ikona PDF regulamin-rekrutacji.pdf 20-08-13 09:23 285.73KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 5 ]
  ikona DOC wniosek o refundację - PO WER 22-01-19 09:30 314KB pobierz
  ikona PDF Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego 18-09-19 12:17 775.62KB pobierz
  ikona DOC Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego 18-09-19 12:17 332KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  ikona DOC wniosek o refundację 22-01-19 09:29 39.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bony stażowe [ 12 ]
  ikona DOC wniosek o wypłatę premii w związku z zatrudnieniem stażysty 21-01-19 13:02 41.5KB pobierz
  ikona DOC Złącznik do wniosku realizowanego w ramach bonu stażowego 21-01-19 13:03 59KB pobierz
  ikona PDF Regulamin organizacji staży 21-01-19 13:03 246.69KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 343KB pobierz
  ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 561.65KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
  ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 13-09-19 11:51 46.5KB pobierz
  ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 13-09-19 11:51 36.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 1 ]
  ikona DOC Wniosek o dodatek.doc 21-10-13 12:18 13KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia [ 4 ]
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-01-19 09:31 40.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:24 336KB pobierz
  ikona PDF wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:22 409.93KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 3 ]
  ikona DOC Wniosek o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą.doc 31-12-19 09:43 168KB pobierz
  ikona PDF Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji doposażeń stanowiska pracy 03-02-20 07:26 582.13KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace interwencyjne [ 7 ]
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - PO WER 22-01-19 09:32 320.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek o organizację prac interwencyjnych 07-01-20 10:57 340KB pobierz
  ikona PDF Regulamin organizacji prac interwencyjnych 30-12-19 08:30 779.35KB pobierz
  ikona PDF wniosek o organizację prac interwencyjnych 07-01-20 10:57 779.6KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-01-19 09:31 43.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - RPO WSL 22-01-19 09:31 778KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 1 ]
  ikona PDF plan przygotowania zawodowego_2020.pdf 11-03-20 12:18 80.64KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 1 ]
  ikona PDF Regulamin określający warunki refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 02-10-19 14:44 375.05KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 3 ]
  ikona DOC Wniosek o refundację wyposażenia stanowiska pracy 31-12-19 09:44 137.5KB pobierz
  ikona PDF Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji doposażeń stanowiska pracy 03-02-20 07:26 582.13KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej [ 2 ]
  ikona DOC Załącznik do wniosku na wyposażenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej 30-04-13 09:04 66KB pobierz
  ikona PDF Wniosek na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 30-04-13 09:03 94.61KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia [ 3 ]
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-06-16 08:56 40KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego pracę po raz pierwszy w życiu 30-03-18 08:41 326KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staż [ 11 ]
  ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 343KB pobierz
  ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 561.65KB pobierz
  ikona PDF Regulamin organizacji staży 02-10-19 14:42 355.38KB pobierz
  ikona PDF Zasady oceny wniosków stażowych 02-10-19 14:46 366.77KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
  ikona DOC Prośba o przedłużenie stażu 06-05-13 12:02 27KB pobierz
  ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 13-09-19 11:51 46.5KB pobierz
  ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 13-09-19 11:51 36.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia [ 2 ]
  ikona PDF Plan szkoleń 2020.pdf 11-03-20 12:19 188.18KB pobierz
  ikona PDF Regulamin szkoleń.pdf 16-01-20 14:39 261.67KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 2 ]
  ikona DOC Wniosek pracodawcy o świadczenie aktywizacyjne 22-06-16 08:59 333KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Wykaz porad grupowych prowadzonych w danym roku [ 20 ]
  ikona PDF Plan porad grupowych I kwartał 2020 06-12-19 14:49 522.95KB pobierz
  ikona DOC Plan zajęć z poradnictwa zawodowego na 2019 roku 08-07-19 09:50 69KB pobierz
  ikona DOC PLAN ZAJĘĆ Z PORADNICTWA GRUPOWEGO W 2018 R..doc 06-09-18 09:04 66KB pobierz
  ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na 2017 rok 23-10-17 12:23 238.54KB pobierz
  ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na IV kwartał 2016 roku 23-10-17 12:21 220.43KB pobierz
  ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na II kwartał 2016 roku 15-04-16 15:23 220.12KB pobierz
  ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na I kwartał 2016 roku. 23-12-15 13:36 274.05KB pobierz
  ikona PDF Plan poradnictwa grupowego na IV kwartał 2015 r. 02-10-15 09:22 218.47KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na III kwartał 2015 r. 22-06-15 11:40 49KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na II kwartał 2015 r. 02-04-15 11:39 50KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na I kwartał 2015 r. 15-12-14 12:31 49.5KB pobierz
  ikona DOC plan poradnictwa grupowego na IV kwartał 2014 r. 24-09-14 12:36 49.5KB pobierz
  ikona DOC plan poradnictwa grupowego na III kwartał 2014.doc 30-06-14 11:17 51KB pobierz
  ikona DOC plan poradnictwa grupowego II 2014.doc 24-03-14 11:17 74KB pobierz
  ikona DOC plan poradnictwa grupowego I 2014.doc 18-12-13 09:36 72.5KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego IV 2013 19-09-13 14:25 72.5KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego III 2013 28-06-13 10:04 72.5KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego II 2013 03-04-13 09:41 71KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego I 2013 03-04-13 09:41 72.5KB pobierz
  ikona DOC poradnictwo grupowe IV 2012 03-04-13 09:25 68KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu [ 3 ]
  ikona DOC rozliczenie zwrotu kosztów przejazdu 10-06-16 10:25 37KB pobierz
  ikona DOC wniosek o zwrot kosztów przejazdu 18-12-17 13:38 57KB pobierz
  ikona PDF Regulamin określający warunki zwrotu kosztów przejazdu 02-10-19 14:44 366.77KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:32
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8824

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl