• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zlecanie działań aktywizacyjnych

   

  Marszałek województwa może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy.

  Realizacja działań aktywizacyjnych:

  • Wojewódzki urząd pracy dokonuje w ramach województwa wyboru powiatów, z których są kierowani bezrobotni do realizatora w tym województwie.
  • Marszałek województwa zawiera z wybranym realizatorem oraz z powiatowymi urzędami pracy umowę, zwaną dalej „umową o świadczenie działań aktywizacyjnych”
  • Do realizatora kieruje się nie mniej niż 200 bezrobotnych zarejestrowanych w jednym powiatowym urzędzie pracy.
  • Działaniami aktywizacyjnymi obejmuje się długotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy.

  Działania realizowane przez powiatowy urzędu pracy:

  • Powiatowy urząd pracy dokonuje rekrutacji i kieruje bezrobotnych do realizatora w trybie i na warunkach określonych w umowie o świadczenie działań aktywizacyjnych.
  • Skierowanie bezrobotnego do realizatora nie powoduje utraty statusu bezrobotnego.
  • W okresie udziału bezrobotnego w działaniach świadczonych przez realizatora w ramach zlecania działań aktywizacyjnych powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka specjalista ds. programów  32/ 4342004 wew. 258  
  Utworzono: 2012-08-02 10:32 | Redagował: Grażyna Bartecka 2014-12-18 13:17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6857

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl