• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Koszty egzaminów i licencji

  Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

   

   

  Osoba uprawniona składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawiera umowę z osobą uprawnioną.

  Finansowanie kosztów egzaminu lub licencji następuje w formie bezpośredniej wpłaty przez PUP na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 wraz z późn. zmianami).

  Utworzono: 2014-08-22 10:31 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:35
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2107

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl