• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zobacz wszystkie

Wydarzenia i aktualności

2017-10-09

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (dot. pracowników i pracodawców), o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Oferty pracy

Wszystkie oferty

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12 Odwiedziny: 526276

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl